تبریک گرم به هیئت مدیره جدید Niutech محیط زیست شرکت فناوری را بزرگ

Niutech محیط زیست شرکت فناوری

اوت 2016 1، Niutech محیط زیست شرکت فناوری مراسم را هیئت مدیره جدید در شرکت های کوچک و متوسط ​​سیستم انتقال سهم برگزار شد، سهام کد؛ 837414. سرمایه مجموع 30 میلیون سهم است، با حمایت مالی کارگزاری Guoxin اوراق بهادار، رئیس Niutech محیط زیست شرکت فناوری از هیئت مدیره در سخنرانی مراسم گفت: لیست موفق برای این شرکت به ارمغان می آورد فرصت های توسعه بیشتر، محیط توسعه بهتر، همچنین انجام تقاضای کلی از بالاتر، این شرکت بیشتر خواهد شد استاندارد حاکمیت شرکتی و شدت انجام تعهد افشای اطلاعات، به پیاده سازی کنترل شدید تر است.


زمان ارسال: ژوئن-28-2018
واتساپ چت آنلاین!