chúc mừng nồng nhiệt đến hội đồng quản trị mới Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Niutech niêm yết lớn

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Niutech

Tháng 8 năm 2016 1, Niutech Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường lễ niêm yết bảng mới được tổ chức tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa hệ thống chuyển nhượng cổ phần, mã chứng khoán; 837414. Tổng số vốn cổ phần là 30 triệu cổ phiếu, được tài trợ bởi môi giới Guoxin Chứng khoán, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Niutech của ban giám đốc tại bài phát biểu buổi lễ cho biết: việc niêm yết thành công cho công ty để mang lại cơ hội phát triển hơn, môi trường phát triển tốt hơn, cũng thực hiện các nhu cầu chung của cao hơn, công ty này sẽ tiếp tục chuẩn hóa quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng các nghĩa vụ công bố thông tin, thực hiện kiểm soát chặt chẽ hơn.


post time: Jun-28-2018
WhatsApp Online Chat!